Migratiezaken

Visum- en Etiaszaken

> beroep en spoedprocedure tegen de weigering of annulering van een Schengenvisum

> het opheffen of wijzigen van een inreisverbod tot de Europese Unie

> de verwijdering van SIS-signaleringen ongeacht het land van signalering

> beroep en spoedprocedure tegen de weigering of intrekking van een Etias- reisautorisatie

> terugvordering of schadevergoeding na inbeslagname van geld of goederen in Nederland

> verzoek om erkenning als vluchteling of om bescherming aan de Nederlandse grens

> beroep en spoedprocedure bij fysieke toegangsweigering door de grensautoriteiten

Verblijfsvergunning en kinderen

> vergunning voor minderjarigen bij hun broer, zus, grootouders, oom of tante in Nederland

> verblijfsvergunning als ouder van een schoolgaand kind met een Europese nationaliteit  

> verblijfsdocument als niet-verzorgende ouder van een minderjarig kind in Nederland

> verblijfsvergunning voor opa en oma bij hun minderjarige kleinkinderen in Nederland

> vergunning bij een alleenstaand kind, een onder toezicht gesteld kind of een adoptiekind

> verblijfsvergunning bij kind dat noodzakelijke medische behandeling behoeft in Nederland

> verblijfsdocument als ouder of feitelijke verzorger van jongvolwassen kinderen

> vergunning voor ouders, broer, zus en grootouders van jongvolwassen vluchtelingen

Verblijfsvergunning en partner

> ontheffing of vrijstelling van de inkomenseis

> vrijstelling of ontheffing van inburgeringsvoorwaarden

> behoud of wijziging van een verblijfsvergunning na verbreking van de relatie

> rechtsbijstand bij controle wegens een verdenking van een schijnhuwelijk

> vergunning na huiselijk geweld, achterlating of bij dreiging van eergerelateerd geweld

> verblijfsdocument na verblijf met een Nederlandse partner in een ander EU-land

> illegaal en de mogelijkheden voor een verblijfsvergunning bij een partner in Nederland

Verblijfsvergunning studie en arbeid

> arbeidsvergunning voor zelfstandig adviseurs en hun gezinsleden van buiten de EU

> verblijfsvergunning voor Nederland als handelsagent, importeur of exporteur van goederen

> studie- en werkvergunning voor studenten en hun gezinsleden in Nederland

> vergunning voor hoogopgeleiden en hun gezinsleden die in loondienst willen werken

> verblijfsvergunning als aandeelhouder of financier van een onderneming in Nederland

> werkvergunning voor Nederland als seizoenarbeider

> verblijfsvergunning wegens de levering van goederen aan of door een Nederlands bedrijf