Vreemdelingenrecht

In het andere land hebben familie- en gezinsleden van verhuizers een recht op een verblijfsvergunning bij de Europese onderdaan. Het gaat dan niet alleen om de partner en de minderjarige kinderen, maar ook om opa’s en oma’s, ouders, broers, zussen, neven/nichten. Er gelden geen inburgeringsvoorwaarden en illegalen kunnen in het gastland een verblijfsvergunning aanvragen. Dezelfde gunstige voorwaarden gelden ook na terugkeer van de Europese onderdaan naar het land van zijn nationaliteit. Wel zal duidelijk moeten zijn dat de familie- en gezinsleden ten laste komen en/of afhankelijk zijn van de Europese onderdaan.

Het EU-recht maakt het makkelijker om een verblijfsvergunning te verkrijgen in Nederland of een ander Europees land. Politie- en immigratiediensten controleren daarom streng op fraude. Bij cultureel of religieus gemengde relaties is de kans op controle op een schijnrelatie groot. Het bewijs dat familie- of gezinsleden ten laste komen van de Europese onderdaan moet op detailniveau in tijd en omvang sluitend en overtuigend zijn. En over de daadwerkelijke vestiging als gezin in het andere land mag geen twijfel bestaan. Het EU-recht is dus soepeler voor familie- en gezinsleden van Europese onderdanen maar de beoordeling van aanvragen is kritischer en meer gericht op fraude.

Het EU-recht biedt uiteraard ook burgers van de Unie zelf rechten op toegang en verblijf in een ander Europees land. Zolang zij aan de voorwaarden voldoen volstaat een inschrijving op het woonadres in de gemeente van het verblijf. Pas bij een beroep op een sociale uitkering komen zij in het zicht van de immigratiediensten. Europese ex-werknemers in Nederland met schoolgaande minderjarige kinderen kunnen met een sociale uitkering permanent verblijf in Nederland krijgen.

Het soepele regime voor Europese onderdanen en hun familieleden maakt dat de controle of aan de voorwaarden voor een zelfstandige verblijfsvergunning of een sociale uitkering wordt voldaan achteraf plaatsvindt. Etias Aboukir weet hoe en waarop de controle is ingericht en kent het belang van behoud van verblijfsrecht in Nederland. Handel dus tijdig en wacht niet af om bij vragen of twijfel een expert in te schakelen.