Vreemdelingenrecht

Vanaf 2023 zullen persoonsgegevens van vreemdelingen die naar de EU reizen of al in de EU verblijven beschikbaar komen voor alle Europese grenswachters, politie-eenheden en veiligheidsdiensten. Bestaande Europese informatiesystemen en databanken zijn:

  • Het Schengeninformatiesysteem(SIS);
  • Het Visuminformatiesysteem(VIS);
  • Eurodac dat ziet op vingerafdrukken van in de EU geregistreerde asielzoekers;
  • Het Europees strafregisterinformatiesysteem(Ecris-TCN);
  • Het systeem van doorgeven van passagiersgegevens(PNR);
  • Europol voor de samenwerking in strafzaken

Vanaf 2023 worden de volgende systemen en databanken operationeel:

  • Het Europees systeem voor reisinformatie- en autorisatie(Etias);
  • Uitbreiding van Ecris-TCN naar onderdanen van landen buiten de EU en staatlozen;
  • Het Inreis- en uitreissysteem(EES);

De Europese Unie wil dat vanaf 2023 alle systemen automatisch met elkaar interoperabel worden. Dit betekent dat met één zoekopdracht politie- en immigratiediensten alle systemen en databanken van de EU doorzoeken. Ook kunnen zij eenvoudiger biometrische gegevens van Europese burgers en alle vreemdelingen opvragen en vergelijken. Met de interoperabiliteit van de informatiesystemen wordt ook beoogd om identiteitsfraude en het gebruik van meerdere identiteiten te achterhalen.

In vreemdelingenzaken lopen cliënten op tegen verwarring van hun identiteitsgegevens, de soms slechte kwaliteit van informatie, langere wachttijden aan de grenzen en onbekendheid met het bestaan van invoer van hun gegevens in de Europese informatiesystemen. Ons kantoor helpt bij het corrigeren of verwijderen van persoons- of reisgegevens uit de informatiesystemen als Nederland voor de invoer ervan verantwoordelijk is. Laat uw reisplannen niet door informatiesystemen verstoren.