De garantstelling door derden als vervanging van het inkomensvereiste

By 5 juli 2020maart 19th, 2021Geen categorie

Voor een verblijfsvergunning is in de meeste gevallen vereist dat de betrokkene over voldoende, duurzaam eigen inkomen beschikt.  Dit kan bijvoorbeeld met het loon van een partner of winst uit onderneming worden aangetoond. Het is ook mogelijk dat een derde garant staat(de garantsteller). 

Belangrijkste voorwaarde is dat de garantsteller (samen met zijn partner) de herkomst van zijn inkomsten aantoont. Meerdere personen/koppels kunnen samen als garanstellers optreden zolang zij de herkomst van hun inkomsten aantonen. Een garantstelling kan ook in natura door bijvoorbeeld gratis inwoning en kost te verschaffen.  Een combinatie van geld verstrekken en gratis inwoning en kost is ook mogelijk.

De last die de garantsteller op zich neemt hangt af van de individuele omstandigheden. Het betreft maatwerk waarbij concrete afspraken over het levensonderhoud in een overeenkomst worden vastgelegd. Het is te vergelijken met een alimentatieovereenkomst waaruit blijkt welke behoeften de betrokkene heeft en of de garantstellers financieel en/of in natura voldoende solvabel/capabel draagkrachtig zijn.

Het is geschikt voor personen die een verblijfsvergunning voor een partner of kind willen, die niet zijn vrijgesteld van het inkomensvereiste en die geen regelmatige en structurele  inkomsten hebben.  Soms zien wij dat «een arbeidscontract wordt gekocht »  met als doel daarmee aan te tonen dat wordt voldaan aan het inkomensvereiste. Een garantstelling is een legale route die inzichtelijk maakt dat de betrokkene bij toelating tot Nederland geen beroep zal doen op de publieke middelen.

Garantstelling  is ook een oplossing voor personen die een EU-nationaliteit bezitten, niet werken in hun land en in Nederland sociale zekerheidsrechten willen opbouwen.  Ook voor personen met de status van langdurig ingezetene in een EU-land die verblijf in Nederland willen is een garantstelling uitermate geschikt. Partners en kinderen van economisch niet-actieve EU-burgers kunnen ook via garantstelling aan het inkomensvereiste voldoen. Grootouders die hechte persoonlijke banden hebben met hun kleinkinderen in Nederland kunnen via garantstelling voldoen aan met middelenvereiste.