Vreemdelingenrecht

Om die reden zetten de Europese landen verschillende juridische middelen in om illegale vreemdelingen, vrijwillig of gedwongen, te laten terugkeren naar hun land van herkomst. Dit begint bij het opleggen van een terugkeerbesluit als een vreemdeling wordt aangetroffen die niet kan aantonen rechtmatig in Nederland of de EU te verblijven. Als er geen risico’s op onttrekking aan het toezicht zijn en geen sprake is van strafrechtelijke antecedenten dan geeft Nederland meestal een termijn van 28 dagen om zelfstandig en vrijwillig te vertrekken.

Meestal neemt de vreemdelingenpolitie het reisdocument van de vreemdeling in met de bedoeling hem/haar gedwongen te laten vertrekken als hij/zij niet vrijwillig en zelfstandig vertrekt uit Nederland. Met een paspoort kunnen immigratiediensten illegalen eenvoudig gedwongen uitzetten. Voor de uitzetting kunnen vreemdelingen in vreemdelingenbewaring worden genomen. Dit betekent dat zij vastgezet worden in een gevangenis in afwachting van hun uitzetting. De duur van de vreemdelingenbewaring kan 9 tot 12 maanden duren zonder dat de vreemdeling daadwerkelijk wordt uitgezet.

Nederland kent vele illegalen die meerdere malen in vreemdelingebewaring hebben gezeten zonder daadwerkerlijke uitzetting naar hun land van herkomst. De ervaring leert dat de vreemdelingenbewaring als een gevangenisstraf wordt ervaren. Uitzetting naar het land van herkomst wordt echter als erger ervaren. Nederland slaagt er maar sporadisch in om vreemdelingen in vreemdelingenbewaring daadwerkelijk uit te zetten. De lange duur van de niet effectieve vreemdelingenbewaring is een signaal naar illegalen om vooral weg te blijven uit Nederland.

Etias Aboukir adviseert voorkoming van illegaal verblijf op het grondgebied van de Europese Unie. Het kantoor adviseert en procedeert regelmatig voor de rechten van illegalen die uit de EU moeten vertrekken of die dreigen vastgezet te worden ter uitzetting naar hun land van herkomst. In dergelijke situaties is het noodzakelijk dat u tijdig met een gespecialisseerde advocaat overlegt om uw belangen niet onnodig of definitief te schaden.