Vreemdelingenrecht

Voor studenten die worden toegelaten tot een Nederlandse opleiding op tenminste mbo-niveau regelt de onderwijsinstelling de studievergunning. Met een Nederlandse studievergunning mag een student 15 uur per week in loondienst werken of vanuit een eigen bedrijf zonder arbeidsvergunning werkzaamheden verrichten. Hoogopgeleiden met een diploma van een Nederlandse hogeschool of een aangewezen buitenlandse hogeschool hebben recht op een verblijfsvergunning van 1 jaar om in Nederland werk te zoeken en arbeid te verrichten.

Hoogopgeleide buitenlandse arbeidskrachten kunnen relatief eenvoudig een arbeidsvergunning krijgen als kennismigrant. Tot de leeftijd van 30 jaar geldt in 2022 in bepaalde gevallen een relatief laag inkomenseis van Eur. 2.543,- bruto per maand. Nederland maakt het jong afgestudeerde studenten makkelijk om als kennismigrant een verblijfsvergunning te krijgen die de mogelijkheden naar permanent verblijf en naturalisatie opent.

Voor laagopgeleiden, mbo-studenten en vaklieden geldt ondanks de vergrijzing en de tekorten in Nederland nog steeds de plicht van een arbeidsvergunning waarbij de werkgever moet aantonen gedurende een bepaalde periode voldoende wervingsinspanningen te hebben verricht en dat ondanks die inspanningen de openstaande vacature niet kan worden vervuld.

In bijzonder gevallen zoals seizoenarbeid, vrijwilligerswerk, culturele of religieuze uitwisseling, stagiaires en kloosterlingen en zendelingen gelden soepelere regels voor de tewerkstelling van een buitenlandse arbeidskracht in loondienst. Naast arbeid in loondienst is het ook mogelijk om als ondernemer, investeerder of vermogende vreemdeling een Nederlandse verblijfs- en arbeidsvergunning te krijgen. Voor Amerikanen, Turken en Zwitsers gelden speciale regelingen die het relatief eenvoudig maken in Nederland te werken en wonen.

Ons kantoor staat verder werkgevers en opdrachtgevers bij die met hoge boeten worden bedreigd vanwege vermeend illegale tewerkstelling. Ook helpen wij illegalen die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval of simpelweg hun geld niet krijgen na arbeid te hebben verricht. Etias Aboukir heeft de kennis en ervaring om uw belangen als buitenlande student/werknemer of als Nederlandse werkgever of opdrachtgever optimaal te behartigen.