Etias Aboukir

Etias Aboukir staat alle nationaliteiten bij en de medewerkers beheersen naast het Nederlands ook de Engelse en Arabische taal. Wij treden op voor cliënten uit binnen- en buitenland. Geen enkele zaak is hetzelfde. Met ruim 15 jaar ervaring in vreemdelingenzaken biedt Etias Aboukir u altijd nieuwe inzichten en perspectieven. De ervaring leert dat deskundige bijstand in een zo vroeg mogelijk stadium het verschil maakt tussen legaal en illegaal verblijf in de EU. Etias Aboukir maakt het verschil.

Reeds in 2007 werden ruim 200 “witte illegalen” van met name Turkse komaf collectief bijgestaan in hun verwoede pogingen om geregulariseerd te worden:“Een vergeten groep, zegt de Utrechtse advocaat Rachid Aboukir. Vorig jaar behartigde hij tijdelijk de belangen van zo’n tweehonderd witte illegalen. Ze vielen in 1996 buiten de ’zesjarenregeling’ en in 1999 ook buiten de uitgebreidere ’Tijdelijke Regeling Witte Illegalen’.

Lees meer:
https://www.trouw.nl/nieuws/tegen-willekeur-valt-niet-te-procederen~b11bc00b/
https://www.trouw.nl/nieuws/verblijfsvergunningen-de-lange-lijdensweg-van-de-witte-illegaal~bfd51bf5/