Vreemdelingenrecht

Het inreisverbod wordt vermeld in alle Europese informatiesystemen die beschikbaar zijn voor Europese politieambtenaren, immigratiediensten, ambassades en grensbewakers. Een inreisverbod leidt tot weigering van een Schengenvisum of een Etias-reisautorisatie. Aan de Europese buitengrenzen leidt een inreisverbod tot fysieke weigering van toegang tot het Europees grondgebied en een plicht van de vervoerder tot repatriƫring van de ongewenste vreemdeling.

Vreemdelingen die al op het grondgebied van de Europese Unie zijn en geen rechtmatig verblijf hebben krijgen ook een inreisverbod met de plicht tot vertrek naar een land buiten de Europese Unie. De duur ervan begint te lopen vanaf de dag van daadwerkelijk vertrek naar een land buiten de EU. Het inreisverbod kan problemen geven bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland of een ander Europees land. Het inreisverbod kan en moet in bepaalde gevallen na het verstrijken van de helft van de duur opgeheven worden.

Een inreisverbod beschermt tegen binnenkomst van ongewenste vreemdelingen en sluit illegalen die al in Europa zijn tijdelijk uit van een verblijfsvergunning in een land van de Europese Unie. In bepaalde gevallen waarin de belangen van de vreemdeling groot zijn kan opheffing van een inreisverbod verkregen worden en hoeft de vreemdeling niet eerst de helft van de duur ervan buiten Europa door te brengen.

Het inreisverbod is nuttig voor de belangen van de lidstaten van de Europese Unie. Het wordt echter te vaak onnodig en zonder goede motivatie opgelegd waardoor persoonlijke belangen maar ook belangen van familie- en gezinsleden in Nederland onevenredig nadelig worden geschaad. Ons kantoor staat u met strategie en overtuiging bij in alle zaken die aan het inreisverbod of de vertrekplicht raken.