Vreemdelingenrecht

Net als de Verenigde Staten van Amerika gaat de Europese Unie vanaf 2023 iedereen die naar haar grondgebied reist controleren voor vertrek in het land van herkomst. Dit gold al voor reizigers naar de Schengenlanden die over een visum moeten beschikken. Reizigers die zijn vrijgesteld van een visum zullen vanaf 2023 een Etias-reisautorisatie moeten hebben voordat zij toegang krijgen tot het grondgebied van de Etias-landen.

Anders dan een visumaanvraag moet een aanvraag voor een Etias-reisautorisatie digitaal worden ingediend. De beoordeling van de aanvraag vindt geautomatiseerd plaats waarbij uw persoons- en reisgegevens worden vergeleken met informatie in Europese informatiesystemen, internationale databanken en informatie afkomstig van de individuele Etias-landen. Als uit de vergelijking geen bijzonderheden volgen dan wordt een Etias-reisautorisatie verstrekt voor de duur van 5 jaar.

Ons kantoor adviseert en procedeert in (spoed-) zaken tegen weigeringen van een Schengenvisum of een Etias-reisautorisatie waarvoor Nederland verantwoordelijk is. Dit kan digitaal, op afstand en bij bijzondere spoed kunnen de negatieve beslissingen binnen 48 uur ongedaan worden gemaakt. Schade die u lijdt als gevolg van een onrechtmatige beslissingen verhalen wij op de Nederlandse staat.

Etias Aboukir heeft de ervaring en de expertise om uw rechten op toegang tot de EU in bijzonder spoedeisend gevallen te verdedigen.